Help with Search courses

In deze specialisatiecursus voor trainers leer je ondernemenheid. Je ontdekt hoe bepaalde ICT-techieken het ondernemend leren kunnen bevorderen. Je maakt ondernemend onderwijs.

In deze specialisatiecursus voor trainers leer je leerlingen voor te bereiden op het leven. Je ontdekt wat belangrijke levensvaardigheden en de 21st century skills zijn. Je maakt wijs onderwijs.

In deze specialisatiecursus voor trainers leer je leerlingen het onderwijs te hacken. Je ontdekt al doende wat er beter kan. Je maakt met leerlingen een effectieve voorbereiding voor een onderwijs-hackathon.

In deze specialisatiecursus voor trainers leer je ondernemende leerlingen passend onderwijs te bieden. Je ontdekt wie de jonge ICT-ondernemer is. Je maakt het mogelijk op school een eigen IT-bedrijf te starten.