In deze specialisatiecursus leer je hoe robots kan inzetten om mensen te helpen. Je ontdekt hoe een robot informatie verwerkt en op grond daarvan taken kan uitvoeren. Je maakt een eigen (ro)bot.